חומא

From ויקישיבה
Revision as of 02:42, 20 August 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

חומא היתה נכדתו של רב יהודה (בת בנו איסי). נישאה לרחבא מפומבדיתא, תלמידו המובהק של רב יהודה ראש ישיבת פומבדיתא.

לאחר פטירתו של רחבה בדמי ימיו נישאה לרב יצחק בריה דרבה בר בר חנה, אך גם הוא נפטר, ולאחר מכן התייעץ אביי עם החכמים האם דינה כאשה קטלנית שמוחזקת שימותו אנשיה, כרבי יהודה הנשיא שחזקה בשני פעמים, או כרשב"ג שחזקה היא בשלשה פעמים. לאחר שפסקו לו חבריו שההלכה כרשב"ג נישא לחומא, אך מת בצעירותו. נחלקו הפרשנים האם אכן מת בשל היותה אשה קטלנית או לא.