Difference between revisions of "טופס"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
"טופס" - חלק השטר, בו כתוב הנוסח הכללי;
+
בדיני שטרות בהלכה המושג '''טופס''' מתייחס לתבנית הכללית של השטר בלי הפרטים המזהים והמייחדים את השטר המסויים. רש"י במסכת בבא מציעא יוצר את ההבחנה בין "טופס" ל"תורף": "תורף - גילוי של שטר מקום הלוה והמלוה והמעות והזמן. טופס - שאר כל לשון השטר".
  
 +
==הלכות==
 +
===בדיני ממונות===
 +
המביא טופס שטר לבית דין אין מוציאין על פיו עד שיוציא את התורף <ref>שו"ע חו"מ סי' מא</ref>
 +
===בגיטין===
 +
אע"פ שהטופס אינו מייחד שטר מסוים אלא הוא נוסח כללי גם הוא בכלל האיסור שאין כותבים גט במחובר אבל בדיעבד הכותב טופס במחובר, תלשו והוסיף את התורף כשר <ref> שו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ה</ref> מכיון שהטופס הוא המבנה הכללי של השטר מותר לחרש שוטה או קטן לכתוב טופס גט לכתחילה אבל בעינן דוקא ישראל וגוי שכתב את טופס פסול<ref> שו"ע אה"ע סי' קכג סעיף ד</ref>
 +
{{הערות שוליים}}
  
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
 
[[קטגוריה:שטרות]]
 
[[קטגוריה:שטרות]]

Latest revision as of 13:51, 23 January 2012

בדיני שטרות בהלכה המושג טופס מתייחס לתבנית הכללית של השטר בלי הפרטים המזהים והמייחדים את השטר המסויים. רש"י במסכת בבא מציעא יוצר את ההבחנה בין "טופס" ל"תורף": "תורף - גילוי של שטר מקום הלוה והמלוה והמעות והזמן. טופס - שאר כל לשון השטר".

הלכות[edit]

בדיני ממונות[edit]

המביא טופס שטר לבית דין אין מוציאין על פיו עד שיוציא את התורף [1]

בגיטין[edit]

אע"פ שהטופס אינו מייחד שטר מסוים אלא הוא נוסח כללי גם הוא בכלל האיסור שאין כותבים גט במחובר אבל בדיעבד הכותב טופס במחובר, תלשו והוסיף את התורף כשר [2] מכיון שהטופס הוא המבנה הכללי של השטר מותר לחרש שוטה או קטן לכתוב טופס גט לכתחילה אבל בעינן דוקא ישראל וגוי שכתב את טופס פסול[3]

הערות שוליים

  1. שו"ע חו"מ סי' מא
  2. שו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ה
  3. שו"ע אה"ע סי' קכג סעיף ד