Difference between revisions of "יובל"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
m
Line 13: Line 13:
 
==בעבד עברי==
 
==בעבד עברי==
 
'''מקורו''' מפורש בשלושה פסוקים {{מקור|(קידושין טו.)}}:  
 
'''מקורו''' מפורש בשלושה פסוקים {{מקור|(קידושין טו.)}}:  
 
+
@ "עד שנת היובל יעבוד עמך" {{מקור|(ויקרא כה-מ)}} - במוכר עצמו.
א) "עד שנת היובל יעבוד עמך" {{מקור|(ויקרא כה-מ)}} - במוכר עצמו.
+
@ "עד שנת היובל יעבוד עימך. וגו' ושב אל משפחתו" {{מקור|(ויקרא כה-מ)}} - במכרוהו בית דין.
 
+
@ "יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" {{מקור|(ויקרא כה-י)}} - בנרצע.
ב) "עד שנת היובל יעבוד עימך. וגו' ושב אל משפחתו" {{מקור|(ויקרא כה-מ)}} - במכרוהו בית דין.
 
 
 
ג) "יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" {{מקור|(ויקרא כה-י)}} - בנרצע.
 
  
 
'''במהותו''' חקרו האם לכתחילה נמכר רק עד היובל, או שנמכר לשש שנים, והיובל מפקיע את הקניין {{מקור|(שיעורי ר' שמואל קידושין עמוד קכז: נרצע - לכתחילה עד היובל, שאר עבדים - היובל מפקיע)}}.
 
'''במהותו''' חקרו האם לכתחילה נמכר רק עד היובל, או שנמכר לשש שנים, והיובל מפקיע את הקניין {{מקור|(שיעורי ר' שמואל קידושין עמוד קכז: נרצע - לכתחילה עד היובל, שאר עבדים - היובל מפקיע)}}.
Line 25: Line 22:
  
 
==ראה גם==
 
==ראה גם==
[[הפקר בשמיטה]]
+
* [[הפקר בשמיטה]]
  
[[שמיטה]]
+
* [[שמיטה]]
  
  
Line 33: Line 30:
 
<references />
 
<references />
  
[[קטגוריה:מצוות התלויות בארץ]]
+
* [[קטגוריה:מצוות התלויות בארץ]]
 
[[קטגוריה:יסודות וחקירות]]
 
[[קטגוריה:יסודות וחקירות]]

Revision as of 15:23, 4 August 2008

הגדרה

בשנה החמישים הקרקעות חוזרות לבעליהם הראשונים, והעבדים משתחררים (הסוגיא בדין עבד בקידושין טו., הסוגיות בדין קרקעות בערכין כה. והלאה).

יובל נאמר גם לגבי קרקעות וגם לגבי עבדים, ונחלקם לשני סעיפים נפרדים:

בקרקעות

מקורו מפורש בתורה - "ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" (ויקרא כה-י).

במהותו חקרו האם מכירת השדה היא לתמיד, וביובל יוצא מהלוקח אל המוכר, או שמתחילה המכירה היא רק עד היובל (המידות לחקר ההלכה ב-לו).

המוכר שדהו בשנת היובל, מכורה ויוצאה (לדעת רב, ושמואל חולק) (ערכין כט:). וחקר הקובץ שיעורים האם היא כמתנה על מנת להחזיר, או שקניינה נפקע מייד ממילא (קובץ שיעורים כתובות ג).

בעבד עברי

מקורו מפורש בשלושה פסוקים (קידושין טו.):

  1. "עד שנת היובל יעבוד עמך" (ויקרא כה-מ) - במוכר עצמו.
  2. "עד שנת היובל יעבוד עימך. וגו' ושב אל משפחתו" (ויקרא כה-מ) - במכרוהו בית דין.
  3. "יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" (ויקרא כה-י) - בנרצע.

במהותו חקרו האם לכתחילה נמכר רק עד היובל, או שנמכר לשש שנים, והיובל מפקיע את הקניין (שיעורי ר' שמואל קידושין עמוד קכז: נרצע - לכתחילה עד היובל, שאר עבדים - היובל מפקיע).

וכתב הקונטרסי שיעורים (קידושין טו-ח) שאינו קניין שמקנה את העבד לעצמו, אלא הוא רק יציאה ושחרור, משום שעבד עברי אינו שייך לאדונו ממש כשאר חפצים[1].

ראה גם


הערות שוליים

  1. בחילוק בין קנייני עבד עברי לשאר הקניינים הארכנו בערך מוכר עצמו בסעיף "מקור וטעם" ד"ה במהותו.