ים של שלמה

From ויקישיבה
Revision as of 22:30, 9 June 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ים של שלמה (יש"ש) הוא פירוש על הש"ס מהמהרש"ל. הוא כתב פירוש זה על 16 מסכתות אך לידינו הגיע רק פירושו לשבע מסכתות. (על פי ההקדמה למהדורה החדשה של הספר בהוצאת מכון אבן ישראל)

המסכתות שיש בידינו מפירושו עליהם הן: בבא קמא, חולין, גיטין, קידושין, כתובות, יבמות וביצה.