Difference between revisions of "ישיבת ברכת יוסף"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

Revision as of 09:44, 21 May 2012

ישיבת ברכת יוסף היא ישיבת הסדר וישיבה גבוהה. הישיבה שוכנת בגבעת נווה עפרה הנמצאת ביישוב אלון מורה שבשומרון. ראש הישיבה ורב היישוב הוא הרב אליקים לבנון. הרב לבנון הוא אחיו של הרב יעקב לבנון, אשר מלמד בישיבת הר המור.

הישיבה הוקמה בשנת [תשנ"ה. כיום לומדים בישיבה למעלה מ-210 תלמידים וכ-100 אברכים. הישיבה מפעילה שני מסלולים: מסלול ישיבת הסדר, ומסלול ישיבה גבוהה. בשנה הראשונה כל התלמידים מוגדרים כתלמיד ישיבה גבוהה, והפיצול נעשה בשנה השניה. הרב לבנון נחשב לתלמיד מובהק של הרב צבי יהודה הכהן קוק, וכמו כן היה קשור בקשר תורני עמוק עם הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, שניהם ראשי ישיבת מרכז הרב. ישיבת ברכת יוסף הייתה אחת מהישיבות שעודדו במפורש סירוב פקודה לביצוע הגירוש מגוש קטיף ומישובי צפון השומרון. בעקבות עמדה מפורשת זאת של הישיבה ושל הרב אליקים לבנון, ניסה ראש אגף משאבי אנוש האלוף אלעזר שטרן לבטל את מסגרת ההסדר עימה, אך הוא לא הצליח בכך.

בתפקיד ראש כולל ההלכה משמש הרב נתנאל חייט ובתפקיד ראש כולל עיון משמש הרב צבי גולדפישר.

בישיבה משלבים שיעורים באמונה, בעיקר בכתביהם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, ובמקביל לימוד מעמיק בעיון בתלמוד הבבלי כשיטת ישיבת מרכז הרב, לימודי הוראה, וכן לימוד הלכתי לקראת מבחני ההסמכה לרבנות.

ר"מים

רבנים בולטים המלמדים בישיבה: הרב משה כץ - ראש עמותת "כושרות"; הרב חנינא משלוף - עורך הספר "טוב רואי" של הרב קוק על סוגיות הש"ס; הרב יעקב סביר, אשר שימש כ"מפקד הגג" בעת גירוש המתבצרים על גג בית-הכנסת בכפר דרום במהלך הגירוש. רבנים נוספים המלמדים בישיבה: הרב נחם צפרי, הרב אליהו שחור, שניהם בוגרי ישיבת מרכז הרב, וכן הרב אחיקם גץ.

הרב יעקב ידיד, שלימד שנים רבות בישיבה, עומד כיום בראשות ישיבת ההסדר בכרמיאל, בה לומדים כמה עשרות תלמידים.

הרב יוסף שטרן, שלימד מספר שנים בישיבה, עומד כיום בראשות ישיבת ההסדר עכו, בה לומדים מאות תלמידים.

קישורים חיצוניים