יתום

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יתום הוא מי שאביו או אמו נפטרו כשעדיין אינו מסוגל לדאוג לעצמו.

הלכות והנהגות הקשורים ליתומים

  • מדאורייתא יש להזהר בעינוי יתום כמו שכתוב "כל אללמנה ויתום לא תענון".
  • אב זכאי בקידושי בתו קטנה, ביתומה מאב אימה ואחיה זכאים לקדשה.
  • יתומה קטנה שהשיאוה אחיה ואמה, יכולה לצאת מבעלה ללא גט, וזה נקרא מיאונין.

יתומים מפורסמים

ראה גם