כל העולין למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל, חוץ מן העולה לשלשה דברים שהיו עולין וחוזרין לעקב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל העולים למזבח לעבוד עבודה, עולים בצד מזרחו של הכבש, ומקיפים את המזבח לצורך העבודה, ויורדים בצד מערבו של הכבש, חוץ מן העולים לשלשה דברים, הנעשים בקרן דרומית מערבית, ‏[1], שלא היו עולים דרך ימין ומקיפים את המזבח, אלא היו עולים מיד דרך שמאל לקרן דרומית מערבית, ולאחר שסיימו את העבודה היו חוזרים בדרך שעלו[2]

הערות שוליים[edit]

  1. (והם: ניסוך המים וניסוך היין והקרבת עולת העוף כשהיא רבה במזבח)
  2. והטעם: בניסוך המים והיין - שמא יתעשנו הנסכים מעשן המערכה. כלומר, שחוששים שמא עד שיקיף את המזבח כדי להגיע לקרן דרומית מערבית יתקלקלו הנסכים מעשן המערכה, והרי נאמר (במדבר כח, לא): "תמימים יהיו לכם ונסכיהם", שאף הנסכים יהיו תמימים; ובעולת העוף - שמא ימות העוף מעשן המערכה.