לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי

From ויקישיבה
Revision as of 07:23, 25 May 2018 by Shyk (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן " ==מקור== תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/א רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/א רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי