מיאונין

From ויקישיבה
Revision as of 11:31, 1 May 2011 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

סרובה של יתומה קטנה, שהשיאוה אמה או אחיה, לשהות אצל בעלה.


האב יכול לקדש את בתו הקטנה לאיש, והיא נעשית אשתו הגמורה מן התורה, ואינה יוצאת ממנו, כל זמן שהוא חי, אלא בגט. אבל קטנה שמת אביה, אינה יכולה להתקדש מן התורה, אלא שחכמים תיקנו, שאמה או אחיה יכולים להשיאה לאיש, והיא אשתו מדברי סופרים.


ואולם, עד שהיא מגיעה לגיל שתים עשרה שנה ויום אחד ומביאה שתי שערות, יכולה היא למאן בבעלה ולומר שאינה רוצה בו, ויוצאת ממנו בלא גט; ובית דין, שמיאנה בפניהם, נותנים לה שטר מיאון לראייה.