Changes

Jump to navigation Jump to search

רבי דוד קמחי

4 bytes added, 10:47, 2 July 2012
no edit summary
'''רבי דוד קמחי''' ('''הרד"ק''') מגדולי מפרשי ה[[מקרא]] ו"ראש ה[[דקדוק|דקדקנים]]" בתקופת [[הראשונים]].
נולד בעיר נרבונה שבפרובנס בסביבות שנת ד'תתק"כ ל[[רבי יוסף קמחי]] (הריק"ם)- שהיה פרשן ומדקדק גדול. אביו מת בנעוריו, ואחיו המדקדק והפרשן [[רבי משה קמחי ]] למדו תורה. בסוף ימיו השתתף במחלוקת אודות כתבי ה[[רמב"ם]], וכתב כמה אגרות כנגד מתנגדי הרמב"ם. הוא המליץ ללמוד [[פילוסופיה]], אולם רק לבעל שכל ישר, ירא שמים ולאחר התבוננות מעמיקה בתורה.
{{ציר זמן לרבנים|התחלה=1160|מספר שנים=75}}
==שיטתו בדקדוק==

Navigation menu