Difference between revisions of "מילון ראשי תבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
 
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 
*יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 
*ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 +
*כה"ג- כהן גדול/ כהאי גוונא
 
*מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 
*מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 
*עוה"ב- עולם הבא
 
*עוה"ב- עולם הבא

Revision as of 06:45, 17 December 2013

מילון ראשי תבות בנושאי יהדות:

 • אאאאאאאא"ל- אם אין אומרי א-ל ארך אפיים אין אומרים למנצח.
 • אאאאאאאא"צ- אם אין אומרים א-ל ארך אפיים אין אומרים צדקתך.
 • בעוה"ר- בעוונותינו הרבים.
 • גפ"ת - גמרא, פירוש רש"י, תוספות
 • חהר"ל - חתיכה הראויה להתכבד
 • חז"ל - חכמינו זכרונם לברכה (כינוי לחכמי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד)
 • יבנ"ה - יין, בשמים, נר הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת)
 • ינ"ה - יין, נר, הבדלה (סימן לסדר ברכות ההבדלה במוצאי יום הכיפורים)
 • כה"ג- כהן גדול/ כהאי גוונא
 • מג"ע א"ש - מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל (סימן לסדר הברכות שמברכים לפני אכילת מאכלים ומשקאות שברכותיהם שונות)
 • עוה"ב- עולם הבא
 • רמח"ל- רבי משה חיים לוציאטו.