מיעוט ומקפיד

From ויקישיבה
Revision as of 01:46, 17 October 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"מיעוט ומקפיד" - חציצה הנמצאת על מיעוט שטח גופו של אדם או על מיעוט שטח הכלי, והאדם מקפיד עליה ואינו רוצה שתהא על גופו או על הכלי; "רוב ואינו מקפיד" - חציצה הנמצאת על רוב שטח גופו של אדם או על רוב שטח הכלי, והאדם אינו מקפיד עליה.מן התורה, אין חציצה אלא בדבר החופה את רוב גופו של אדם או את רוב שטח הכלי, והוא מקפיד עליו ואינו רוצה בו. אבל דבר החופה רק את מיעוטו, אף על פי שמקפיד עליו, וכן דבר החופה את רובו אבל אינו מקפיד עליו, אינו חוץ אלא מגזירת חכמים. שכן חכמים גזרו על רובו שאינו מקפיד עליו, ועל מיעוטו שמקפיד עליו, משום רובו שמקפיד עליו[1].

הערות שוליים[edit]

  1. ברם, על מיעוטו שאינו מקפיד עליו לא גזרו משום מיעוטו שמקפיד עליו, שאין גוזרים גזירה לגזירה.