מירוח הכרי

From ויקישיבה
Revision as of 19:27, 9 February 2009 by א"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ישור, החלקת ויפוי ערימת התבואה, המשמשים גורם לקובעה באיסור טבל ולאוסרה אף באכילת עראי, עד שיופרשו ממנה תרומות ומעשרות.


ובהשאלה: סיום מלאכתם של כל הדברים שחייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות, המשמש גורם לקובעם באיסור טבל ולאוסרם אף באכילת עראי, עד שיופרשו מהם תרומות ומעשרות.


כל זמן שלא נגמרה מלאכתם של הדברים החייבים בתרומות ומעשרות, מותר לאכול מהם אכילת עראי ללא הפרשת תרומות ומעשרות. כגון: תבואה שנקצרה, מותר לאכול ממנה אכילת עראי ללא הפרשת תרומות ומעשרות. אבל משהובאה לגורן ומירחו את הכרי, נגמרה מלאכתה למעשרות, ואסור לאכול ממנה אפילו אכילת עראי עד שיפרישו ממנה תרומות ומעשרות.