מליצי יושר - בשם אומרו (ספר) - The other honest advocates

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר מליצי יושר בשם אומרו השלם - He is an honest advocate הוא ספר אנציקלופדיה ליומי דהילולא של חכמי ופרנסי ישראל והיסטוריה ודברי הימים ליום יום שחיברו רבי אברהם אליעזר סופר הי"ו[1] בן רבי "יעקב חיים סופר הי"ו" מראשי ישיבת כף החיים בירושלים בארץ ישראל.

טעם לקריאת החיבור מליצי יושר-בשם אומרו בכדי שימליצו טוב ויושר בעד מי שיאמר משמועתם ביום ההילולא דבר בשם אומרו וכדברי המשנה באבות, התורה נקנית במ"ח דברים, וקנין 48 הוא הנאמר שם להגיד "דבר בשם אומרו" (אבות פרק ו משנה ו)‏[2][3].

מליצי יושר הראשון[edit]

מליצי יושר (הראשון) שקדמו בשם הראשון, חיברו רבי אברהם כלפון ראב"ד טריפולי וצפת. כמו כן יש קונטרס[4] בשם מליצי יושר (קונטרס) שקדמו בשם הראשון מאת רב עמנואל מנחם מענדיל מענכין רבינוביץ מוהליבר ליפשיץ (רמ"ל) מירושלים. כמו כן יש ספר בשם אומרו (הראשון) על התורה שקדמו בשם השני מאת רבי רפאל שמאי ז"ק[5].

תוכן הספר[edit]

ספר מליצי יושר-בשם אומרו (השלישי) מצטט מדבריהם ממה שהיה שגור בפיהם ובמשנתם הנקרא בלשון חז"ל מרגלא בפומיה. המחבר ערך את הספר ביגיעה ומלאכה רבה בעידוד חביריו ומכריו. הספר נדפס במהדורות רבות והופצה כמות רבה ממנו על ידי המחבר בארץ ישראל ובארצות הברית[6]. הספר מליצי יושר בשם אומרו He is an honest advocate קיים במאגר הספרים בבית הספרים הלאומי בגבעת רם.

הספר משתמש במקורות רבים ומתוכם שם המחבר לנגד עיניו שלשה ספרים עיקריים שראשי תיבות שלהם מז"ל[7]. ושם כנגד עיניו את מאמר חז"ל בתיקוני הזוהר (דף קכ"ז עמוד א'): חַיֵּי בָּנֵי וּמְזוֹנֵי לַאו בִּזְכוּתָא תַלְיָא מִלְתָא אֶלָּא בְּמַזָּלָא תַלְיָא מִלְתָא... הַכֹּל תָּלוּי בְּמַזָּל וַאֲפִילוּ סֵפֶר תּוֹרָה בְּהֵיכָל.

ספר מליצי אש כמה חלקים מאת הר"ר אברהם שטרן הרב ומורה בנובה זמקי (נייהייזל) מחבר הספרים, גפי א"ש - על ששה סדרי משנה, כתבי א"ש, ועוד. ספר זכרון צדיקים מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ (השלישי). קונטרס לוח המשולש - לוח הגימטריאות מאת הר"ר יעקב שיף הי"ו מחסידות בעלזא וכן לוח שיח ישראל מאת הר"ר יעקב כהן.

הספר מביא מתורתם ואמרותם של כל החוגים והעדות הודפס במהדורות רבות (628 עמ')‏[8]. לאחר מכן הודפס לוח שנה ל46 מדינות בעולם בשם לב החכמה מליצי יושר שמהותו קיצור מליצי יושר - בשם אומרו לשנת ה'תשס"ה. יצא לאור בירושלים ביום כ"ח באלול ה'תשס"ד.

מליצי היושר השלם - שמות הגדולים (הרביעי)[edit]

המחבר שחיבר הספרים הנ"ל הדפיס גם את ספרו 'מליצי היושר השלם' - 'שמות הגדולים' שיצא לאור בכ"ט באלול שנת ה'תשע"ד ובין כסה לעשור ה'תשע"ה. הספר נערך ממפתחות ספר אנציקלופדיה ארזי הלבנון (ד' חלקים, מאת ר' שמעון ואנונו) שכלולים בספר זה מארצות בני עדות המזרח: מרוקו וסלוניקי בבל קושטא איטליה ואיי חבל הבלקן ועוד מדינות‏[9][10].

טעם קריאת ב' שמות הללו, שמות הגדולים, מליצי היושר החדש, שכן כבר קדמו בשם זה החיד"א בקריאת שם ספרו שם הגדולים בו הביא מערכות רבות של ספרים וסופרים, וכן קדמו בשם זה ספר שמות מאת רבי שמחה בן גרשון הכהן הודפס בונציה שנת ה'תי"ז והוגה על ידי רבי משה זכות. וכן קדמו בשם זה רבי נתן מנמירוב שקרא לספרו שמות הצדיקים ובו הביא מכל החוגים והעדות. על כן בחר המחבר את השם שמות (כשם הראשון של ספר, שמות הצדיקים) והשם הגדולים (כשם השני של ספר, שם "הגדולים").

מליצי יושר לב החכמה (השלישי)[edit]

בראש הלוח לב החכמה מליצי יושר קיבל המחבר מכתב הסכמה וברכה ללוח הזמנים מאת בעל תוכנת חזון שמים הרב איתן ציקוני מאופקים, שממנו רכש המחבר את זמני השנה ומועדיו ל46 מדינות.

הערות שוליים[edit]

  1. הודפס בירושלים תובב"א בחודש מנחם אב ה'תשס"ג ויצא לאור ביום י"ח באלול ה'תשס"ג, מהדורא שניה הודפסה בשנת ה'תשס"ח
  2. וְהָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ, הָא לָמַדְתָּ כָּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְאֻלָּה לָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר, וַיִּוָּדַ֤ע הַדָּבָר֙ לְמׇרְדֳּכַ֔י וַיַּגֵּ֖ד לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּה֑ וַתֹּ֧אמֶר אֶסְתֵּ֛ר לַמֶּ֖לֶךְ בְּשֵׁ֥ם מׇרְדֳּכָֽי (אסתר ב, כב)
  3. הודפס בירושלים בשיווק חנות אור הצפון ובהדפסתו מחדש בפאר והדר
  4. 15 עמ'
  5. מחנך דגול שנים רבות בתלמוד תורה המסורה ומעיין ולמדן מפורסם, הספר וחידושיו הנפלאים ברש"י חובר על ידו ועל ידי בניו מירושלים
  6. ואחוזים ניכרים הופצו על ידי הוצאת יפה נוף (הוצאה לאור) - פלדהיים, וכן על ידי הוצאה לאור וחנות ספרים אור הצפון בירושלים
  7. מ'ליצי אש, ז'כרון צדיקים, ל'וח המשולש, ל'וח שיח ישראל
  8. בהשלמת ועריכת הספר המחבר קיבל הוספות שמות והסטוריה דרך ר' דוד (אהרן) סופר מאת הרב מרדכי גנוט מחבר לוח דבר בעתו מחסידות ויזניץ בבני ברק וכן הביא אח המחבר ר' דוד סופר מחבר לוח הזמנים עתים לבינה הבנוי בזמנים רובו ככולו על לוחות הזמנים של הרב ידידיה מנת מירושלים, וביארצייטים על לוח דבר בעתו של הרב מרדכי גנוט מחסידות ויז'ניץ בבני ברק וכן נעזר רבות לאחר הדפסת ספר מליצי יושר בשם אומרו וכן מהמחבר עצמו ללוח עתים לבינה
  9. חיברו ר' שמעון ואנונו מירושלים בעריכת והגהת ר' חיים חנוך יונה מירושלים ובהדפסת יפה נוף (הוצאה לאור) - פלדהיים
  10. ונטל המחבר את רשותו של הנ"ל להדפיס וגם הזכירו לטובה המחבר בסוף הספר