מניין השטרות

From ויקישיבה
Revision as of 10:57, 6 October 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מניין השטרות הוא מניין שנים שהיה מקובל בימי בית שני ועד תקופת ימי הביניים. היה שימוש בו במסמכים הלכתיים כמו: כתובה וגט.

תחילת מניינו הוא: מניין בשנת ג'תמ"ח/מ"ט (3448/9) לבריאת העולם , המקבילה לשנת 311 או 312 לפנה"ס. סברו כי מועד זה קשור עם אלכסנדר מוקדון אך כנראה הדבר קשור באירוע אחר מתקופת שלטון יוון בארץ

יהדות תימן נהגו להשתמש במניין השטרות עד המאה ה-20. באתר תימני כתוב :"מניין השטרות, תחילתו מאז שבא אלכסנדרוס מקדון על ירושלם עיקו"ת בשנת ג'תמ"ט ליצירה, וחזר בו מלהחריבה, וכפי התנאי שהתנה עמו שמעון הצדיק שיחלו ישראל למנות שטרותיהם וכתובותיהם מהשנה ההיא עד עולם" (מתוך ספר טופס כתובות להגר"י רצאבי שליט"א עמ' רצה)

ראה גם[edit]