מסכת נידה

From ויקישיבה
Revision as of 10:36, 17 May 2011 by מאירי (talk | contribs) (תיקון קל)
Jump to navigation Jump to search

מסכת נידה היא המסכת השביעית במשניות מסדר טהרות והאחרונה בתלמוד הבבלי והירושלמי,בבבלי יש בה 72 דף לעומת 13 דף שיש בה בירושלמי משלשה פרקים שידוע לנו כיום(תוס' ד"ה "ותבדוק בדף ס"ו: אומר שיש מסכת לפחות עד פרק שביעי). כשמה כן עיסוקה בהלכות בהלכות נידה.פרקי המסכת

1 שמאי 2 כל היד 3 המפלת חתיכה 4 בנות כותים 5 יוצא דופן 6 בא סימן 7 דם נידה 8 הרואה כתם 9 אישה שהיא עושה 10 תנוקת


מסכתות המשנה