מספרים טיפולוגיים

From ויקישיבה
Revision as of 13:31, 29 November 2013 by Shyk (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "מספר טיפולוגי הוא מספר שקיים במערכת נתונה, וחוזר על עצמו בהקשרים שונים זה מזה. חזרתו בהקש...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מספר טיפולוגי הוא מספר שקיים במערכת נתונה, וחוזר על עצמו בהקשרים שונים זה מזה. חזרתו בהקשרים שונים עשויה להצביע על כך שלמספר עצמו קיימת משמעות במערכת זו, והוא אינו מקרי או שרירותי. לדוגמה, המספר שבע בתורה הוא מספר טיפולוגי משום שהוא קיים בתורה בהקשרים רבים ושונים זה מזה. חזרה זו מצביעה שהמספר שבע כשלעצמו הוא בעל משמעות בתורה, והוא מכיל תוכן פנימי סמלי, מחשבתי, רעיוני, או ערכי. חז"ל במדרש ובתלמוד דורשים פעמים רבות מספרים שמופיעים במקרא, ויוצרים הקשרים פנימיים בין נושאים שונים שהמשותף ביניהם כלפי חוץ הוא רק המספר המשותף. בכך, חז"ל מראים שקיימת תופעה של מספרים טיפולוגיים בתנ"ך.