מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית

From ויקישיבה
Revision as of 08:36, 25 May 2018 by Shyk (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן " ==מקור== תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא/א תנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית בית...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא/א תנן מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין אמרו להם בית הלל לבית שמאי מעשה שהלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית מצאוהו שהיה ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית ולא אמרו לו כלום אמרו להם משם ראיה אף הם אמרו לו אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך

ראה גם[edit]