Difference between revisions of "מעשר ראשון"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
m (הסרת תבנית מקור)
 
Line 1: Line 1:
עשירית ממה שנשאר בתבואה ובפירות לאחר הפרשת [[תרומה גדולה]], שמפרישים אותה ללויים.
+
'''מעשר ראשון''' הוא עשירית ממה שנשאר בתבואה ובפירות לאחר הפרשת [[תרומה גדולה]], וחובה להפרישה ל[[לוי]]ים.
 
+
==דינים==
 
+
מעשר ראשון מותר באכילה לכל אדם, ונאכל אף בטומאה כשאר פירות [[חולין]] (לאחר שהופרשה ממנו [[תרומת מעשר]]).<br />
 
+
בזמן הזה - הואיל ומחזיקים לויים בייחוסם אפילו רק על סמך עדות עצמם,
"מעשר ראשון" - מותר באכילה לכל אדם ונאכל אף בטומאה כשאר פירות [[חולין]] {{מקור|(לאחר שהופרשה ממנו [[תרומת מעשר]])}}. בזמן הזה - הואיל ומחזיקים לויים בייחוסם אפילו רק על סמך עדות עצמם, לכן: א. מפרישים את המעשר רק על ידי קריאת שם כדינו, מבלי להפרידו משאר הפירות; ב. המעשר נשאר אצל הבעלים והוא אוכלו {{מקור|(לאחר הפרשת תרומת מעשר)}}. יש שנוהגים גם בזמן הזה לתת את המעשר הראשון ללויים.
+
א. מפרישים את המעשר רק על ידי קריאת שם כדינו, מבלי להפרידו משאר הפירות; ב. המעשר נשאר אצל הבעלים והוא אוכלו {(לאחר הפרשת תרומת מעשר).<br />
 +
יש שנוהגים גם בזמן הזה לתת את המעשר הראשון ללויים.
  
  

Latest revision as of 20:55, 1 May 2011

מעשר ראשון הוא עשירית ממה שנשאר בתבואה ובפירות לאחר הפרשת תרומה גדולה, וחובה להפרישה ללויים.

דינים[edit]

מעשר ראשון מותר באכילה לכל אדם, ונאכל אף בטומאה כשאר פירות חולין (לאחר שהופרשה ממנו תרומת מעשר).
בזמן הזה - הואיל ומחזיקים לויים בייחוסם אפילו רק על סמך עדות עצמם, א. מפרישים את המעשר רק על ידי קריאת שם כדינו, מבלי להפרידו משאר הפירות; ב. המעשר נשאר אצל הבעלים והוא אוכלו {(לאחר הפרשת תרומת מעשר).
יש שנוהגים גם בזמן הזה לתת את המעשר הראשון ללויים.