מעשר ראשון

From ויקישיבה
Revision as of 16:02, 12 March 2009 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
Jump to navigation Jump to search

עשירית ממה שנשאר בתבואה ובפירות לאחר הפרשת תרומה גדולה, שמפרישים אותה ללויים.


"מעשר ראשון" - מותר באכילה לכל אדם ונאכל אף בטומאה כשאר פירות חולין (לאחר שהופרשה ממנו [[תרומת מעשר]]). בזמן הזה - הואיל ומחזיקים לויים בייחוסם אפילו רק על סמך עדות עצמם, לכן: א. מפרישים את המעשר רק על ידי קריאת שם כדינו, מבלי להפרידו משאר הפירות; ב. המעשר נשאר אצל הבעלים והוא אוכלו (לאחר הפרשת תרומת מעשר). יש שנוהגים גם בזמן הזה לתת את המעשר הראשון ללויים.