מעשר ראשון

From ויקישיבה
Revision as of 20:55, 1 May 2011 by Light (talk | contribs) (הסרת תבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעשר ראשון הוא עשירית ממה שנשאר בתבואה ובפירות לאחר הפרשת תרומה גדולה, וחובה להפרישה ללויים.

דינים[edit]

מעשר ראשון מותר באכילה לכל אדם, ונאכל אף בטומאה כשאר פירות חולין (לאחר שהופרשה ממנו תרומת מעשר).
בזמן הזה - הואיל ומחזיקים לויים בייחוסם אפילו רק על סמך עדות עצמם, א. מפרישים את המעשר רק על ידי קריאת שם כדינו, מבלי להפרידו משאר הפירות; ב. המעשר נשאר אצל הבעלים והוא אוכלו {(לאחר הפרשת תרומת מעשר).
יש שנוהגים גם בזמן הזה לתת את המעשר הראשון ללויים.