נותר

From ויקישיבה
Revision as of 12:32, 27 October 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

בשר קרבן שנשאר לאחר הזמן הקבוע לאכילתו. האוכל נותר - חייב כרת.