ספר הזוהר

From ויקישיבה
Revision as of 15:04, 26 January 2009 by א"י (talk | contribs) (דף חדש: ספר היסוד בקבלה שנכתב לפי המסורת על ידי רבי שמעון בר יוחאי. הספר נמצאים אמרותיהם של בני החבורה הק...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספר היסוד בקבלה שנכתב לפי המסורת על ידי רבי שמעון בר יוחאי.

הספר נמצאים אמרותיהם של בני החבורה הקדושה, שמונהגת בידי רשב"י, ובה ר' אלעזר בנו, רבי אבא, רבי חייא, רבי ייסא סבא, רבי פנחס בן יאיר ועוד. הספר עוסק בדרשת פסוקי התורה ועניינה ע"פ הקבלה, ולפי עשר ספירות שמובאות בזוהר הקדוש.

בעיקר אצל בני עדות המזרח נהגו לקרוא באירועים רבים זוהר גם בלי הבנה (לגרוס זוהר), כפי שמופיע ב"חוק לישראל". גם בברית יצחק נוהגים לקרוא את הזוהר על פרשת לך-לך העוסק בסגולת ומעלת ברית מילה ועניינה. "פתח אליהו" שאומרים לפני התפילה גם הוא לקוח מהזוהר. בשעה שפותחים את הארון אומרים בריך שמיה - שמקורו מהזוהר, וכן לפני כל סעודה בשבת יש נוהגים לקרוא קטע מהזוהר במדבר בשבח השבת. לפי מנהג ספרד אומרים לפני תפילת ערבית בליל שבת - כגוונא, הלקוח מהזוהר.

הספר בנוי לפי סדר התורה, ומחולק לפרשות. מצורף אליו גם ספר "תיקוני זוהר". חלקים נוספים בזוהר הם ה"זוהר חדש", "רעיא מהימנא", "האידרא רבא" וה"אידרא זוטא", "ספרא דצניעותא".