Difference between revisions of "ספר נחמיה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: '''ספר נחמיה''' הוא מספרי הכתובים, המספר את קורותיו ופועלו של נחמיה בן חכליה, ממנהיגי שיבת ציון. לעית...)
 
Line 7: Line 7:
 
==לשון וסגנון==
 
==לשון וסגנון==
 
שלא כמו עזרא, ספר נחמיה כתוב כולו ב[[עברית]], אולם לשונו שונה מהעברית של התנ"ך והוא מכיל ביטויים וצירופים יחודיים (בדומה לספר דברי הימים). יתכן שהשוני נובע מהשפעת שפות לא שמיות (אולי הפרסית) על הלשון בזמן שיבת ציון.
 
שלא כמו עזרא, ספר נחמיה כתוב כולו ב[[עברית]], אולם לשונו שונה מהעברית של התנ"ך והוא מכיל ביטויים וצירופים יחודיים (בדומה לספר דברי הימים). יתכן שהשוני נובע מהשפעת שפות לא שמיות (אולי הפרסית) על הלשון בזמן שיבת ציון.
==הרכב ותוכן==
+
==תוכן הספר==
@דברי נחמיה שנאמרו בגוף ראשון (פרקים א-ז וקצת מן הפרקים י-י"ג)
+
 
@דברים שמסר נחמיה ונכתבו בגוף שלישי (פרק ח ועוד חלקים מפרקים אחרים).
+
@עלית נחמיה מ[[בבל]] (א,א- ב,ט)
@רשימת המתיישבים הראשונים ב[[ירושלים]] {{מקור|נחמיה יא$פרק י"א פס' ג'-י"ז|כן}}
+
@בנין חומות ירושלים (ב,י- ג)
 +
@סידור ענייני הגנת ירושלים (פרק ד)
 +
@תקנות למען העניים (פרק ה)
 +
@הצרות שעשו העמים בארץ לעולים (פרק ו)
 +
@תקנות למען בטחון ירושלים ורשימת העולים (פרק ז)
 +
@[[תקנת עזרא|תקנות עזרא]] (פרק ח)  
 +
@וידוי בני ישראל (פרק ט)
 +
@כריתת ברית ואמנה השרים, הכהנים והלויים (פרק י)
 +
@רשימת ראשוני המתיישבים ב[[ארץ ישראל]] (פרק יא)
 +
@רשימת משמרות הכהנים והלוים (יב, א- יב, כו)
 +
@חנוכת חומת ירושלים וקידושה (יב, כז- יב, מג)
 +
@תקנות שתקן נחמיה (יב, מד-יג, לא)
 +
 
  
 
{{הערות שוליים}}
 
{{הערות שוליים}}
 +
 +
[[קטגוריה:כתובים]]

Revision as of 14:44, 4 January 2012

ספר נחמיה הוא מספרי הכתובים, המספר את קורותיו ופועלו של נחמיה בן חכליה, ממנהיגי שיבת ציון. לעיתים נמנה כחלק מספר עזרא.

מנייתו יחד עם עזרא

על פי הגמרא (בבלי בבא בתרא יד ב), ספר נחמיה וספר עזרא אחד הם, כיוון שהם עוסקים באותו ענין, והגמרא אומרת (בבלי סנהדרין צג ב) האומרת כי את כל דברי עזרא אמר נחמיה בעצמוף ולא נקרא ספר על שמו משום שהחזיק טובה לעצמו, שנאמר (נחמיה ה): "זכרה לי אלקי לטובה" (דעת רבי ירמיה), או מפני שסיפר בגנותם של ראשונים, שנאמר שם: "והפחות הראשונים אשר לפני הכבידו על העם..." (דעת רב יוסף). גם בעלי המסורה לא חילקו בין ספר עזרא לנחמיה, ובסוף ספר עזרא לא כתבו את מנין הפרקים והפסוקים כמו שכתבו בסוף כל ספר, כי אם בסיום ספר נחמיה כתבו את מנין הפרקים והפוסקים של שני הספרים יחד.

עם זאת, בדברים רבים ישנו הבדל בין ספר עזרא לנחמיה, ולכן כיום ברוב מהדורות המקרא הספרים מחלוקים[1].

לשון וסגנון

שלא כמו עזרא, ספר נחמיה כתוב כולו בעברית, אולם לשונו שונה מהעברית של התנ"ך והוא מכיל ביטויים וצירופים יחודיים (בדומה לספר דברי הימים). יתכן שהשוני נובע מהשפעת שפות לא שמיות (אולי הפרסית) על הלשון בזמן שיבת ציון.

תוכן הספר

 1. עלית נחמיה מבבל (א,א- ב,ט)
 2. בנין חומות ירושלים (ב,י- ג,ל)
 3. סידור ענייני הגנת ירושלים (פרק ד)
 4. תקנות למען העניים (פרק ה)
 5. הצרות שעשו העמים בארץ לעולים (פרק ו)
 6. תקנות למען בטחון ירושלים ורשימת העולים (פרק ז)
 7. תקנות עזרא (פרק ח)
 8. וידוי בני ישראל (פרק ט)
 9. כריתת ברית ואמנה השרים, הכהנים והלויים (פרק י)
 10. רשימת ראשוני המתיישבים בארץ ישראל (פרק יא)
 11. רשימת משמרות הכהנים והלוים (יב, א- יב, כו)
 12. חנוכת חומת ירושלים וקידושה (יב, כז- יב, מג)
 13. תקנות שתקן נחמיה (יב, מד-יג, לא)

הערות שוליים

 1. ראה עוד הוכחות להיותם ספרים נפרדים במבוא לפירוש דעת מקרא לספר עזרא ונחמיה.