ספר נחמיה

From ויקישיבה
Revision as of 14:00, 4 January 2012 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs) (דף חדש: '''ספר נחמיה''' הוא מספרי הכתובים, המספר את קורותיו ופועלו של נחמיה בן חכליה, ממנהיגי שיבת ציון. לעית...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספר נחמיה הוא מספרי הכתובים, המספר את קורותיו ופועלו של נחמיה בן חכליה, ממנהיגי שיבת ציון. לעיתים נמנה כחלק מספר עזרא.

מנייתו יחד עם עזרא

על פי הגמרא (בבלי בבא בתרא יד ב), ספר נחמיה וספר עזרא אחד הם, כיוון שהם עוסקים באותו ענין, והגמרא אומרת (בבלי סנהדרין צג ב) האומרת כי את כל דברי עזרא אמר נחמיה בעצמוף ולא נקרא ספר על שמו משום שהחזיק טובה לעצמו, שנאמר (נחמיה ה): "זכרה לי אלקי לטובה" (דעת רבי ירמיה), או מפני שסיפר בגנותם של ראשונים, שנאמר שם: "והפחות הראשונים אשר לפני הכבידו על העם..." (דעת רב יוסף). גם בעלי המסורה לא חילקו בין ספר עזרא לנחמיה, ובסוף ספר עזרא לא כתבו את מנין הפרקים והפסוקים כמו שכתבו בסוף כל ספר, כי אם בסיום ספר נחמיה כתבו את מנין הפרקים והפוסקים של שני הספרים יחד.

עם זאת, בדברים רבים ישנו הבדל בין ספר עזרא לנחמיה, ולכן כיום ברוב מהדורות המקרא הספרים מחלוקים[1].

לשון וסגנון

שלא כמו עזרא, ספר נחמיה כתוב כולו בעברית, אולם לשונו שונה מהעברית של התנ"ך והוא מכיל ביטויים וצירופים יחודיים (בדומה לספר דברי הימים). יתכן שהשוני נובע מהשפעת שפות לא שמיות (אולי הפרסית) על הלשון בזמן שיבת ציון.

==הרכב ותוכן==

  1. דברי נחמיה שנאמרו בגוף ראשון (פרקים א-ז וקצת מן הפרקים י"ב-י"ג)
  2. דברים שמסר נחמיה ונכתבו בגוף שלישי (פרק ח ועוד חלקים מפרקים אחרים).
  3. רשימת המתיישבים הראשונים בירושלים (פרק י"א פס' ג'-י"ז)

הערות שוליים

  1. ראה עוד הוכחות להיותם ספרים נפרדים במבוא לפירוש דעת מקרא לספר עזרא ונחמיה.