ספר שמואל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר שמואל הוא הספר השלישי מספרי נביאים. הוא עוסק בסוף תקופת השופטים, ימי נבואת שמואל, מלכות שאול, ומלכות דוד.

הספר הוא אחד משלושת הספרים שחולקו על ידי הנוצרים לשניים - שמואל א' ושמואל ב'. (האחרים הם מלכים ודברי הימים)

תקופת שמואל הנביא

בפרקים הראשונים מסופר סיפורו של שמואל הנביא, שאמו, חנה, היתה עקרה, ונדרה שאם יוולד לה בן היא תביא אותו כקודש להיות ל-ה' כל חייו. שמואל נולד, וחנה הביאה אותו לעלי הכהן, כדי שיגדל במשכן, שהיה אז בשילה.

בזמן ששמואל גדל במשכן, הכהנים ששמשו במשכן היו חפני ופנחס, בניו של עלי, שניצלו את מעמדם ותפקידם על מנת לגנוב מן האנשים שמגיעים להקריב. שמואל התנבא לראשונה בגיל צעיר, נבואת פורענות על בית עלי, שבניו ימותו ביום אחד, וזרעו לא יאריך ימים.

נפילת ארון ה' בידי פלשתים

במלחמה נגד פלשתים, הוציאו ישראל את ארון ה', על מנת שיסייע להם במלחמה. למרות זאת, פלשתים נצחו, הארון נפל בידיהם, ושני בני עלי נהרגו. כשעלי שמע על כך הוא נפל, ומפרקתו נשברה.

פלשתים הניחו את הארון במספר מקומות, אך הוא גרם להרס האליל שלהם, דגון, ולמחלות קשות. בלית ברירה, שלחו פלשתים את הארון על עגלה לכיוון ישראל, בצירוף מנחה. הארון מגיע לבית שמש, אך שם קורה אסון: עם ישראל שמח, ומתנהג בקלות ראש ליד הארון, ופורצת מגיפה.

החזרת העם בתשובה

כששמואל היה צעיר, הנבואה לא היתה נפוצה - "ודבר ה' היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ" (שמואל א', א, ג). כששמואל גדל והתפרסם כנביא, הוא החזיר את העם בתשובה [1], הוציא את ישראל למלחמה ע"פ ה', וניצח את פלשתים.

בסוף פרק ז', מתוארת שיטת הנהגתו של שמואל: הוא היה יוצא, ועורך סיבוב בכל ישראל, שופט ומלמד אותם, וחוזר אל ביתו שברמה. תקופה זו ארכה עשרים שנה.

תקופת שאול המלך

עם ישראל ביקש משמואל להמליך מלך שיהיה לו צבא קבוע וילחם באויבים, שמואל לא אהב את הרעיון או את המניעים של העם - מלך עלול להיות תליף של ה' - כשישראל עובדים את ה' אין אויבים, וכשחוטאים ונענשים - בעקבות התפילה ה' מקים שופט. בנוסף - מלך עלול לנצל את כחו ולשלוט על העם. אך ה' אמר לשמואל: "לא אותך מאסו כי אם אותי", ועף על פי כן - אתן להם מלך. ה' בחר שאול בן קיש משבט בנימין, ודאג שהוא יחפש אתונות ויגיע בחיפושיו של שמואל. שמואל משח את שאול על הגג בסוד, ונתן לו אותות, ביניהן שהוא יפגוש חבל נביאים ויתנבא עימם, ושאול נהפך לאיש אחר. שאול נלחם בעמון ובפלשתים וניצח, אך כשצווה למחות את זכר עמלק נכשל במשימה, והשאיר את אגג מלך עמלק חי. ה' מאס בשאול, והחליט להחליפו. שמואל בוכה על כך לילה שלם, אך בבוקר הלך והודיע על כך לשאול. לאחר מכן, ה' ציווה את שמואל למשוח את דוד למלך תוך כדי מלכותו של שאול.

תקופת דוד המלך

שמואל הולך לבית לחם, ומושח שם את דוד למלך על ישראל. בתחילה דוד לא מתפרסם, אך לאחר מצחונו על גלית הפלשתי הענק, שמו נודע בכל הארץ. שאול מקנא בו ורוצה להרגו, אך דוד בורח.

בהמשך הספר שאול נהרג בקרב עם בניו, על הר הגלבוע. במשך תקופה של שבע שנים מולך בנו הנותר - איש בושת - על חלק מישראל, ודוד על השאר. בסופו של דבר נרצח איש-בושת, ודוד הופך למלך על ישראל.

העלאת ארון ה'

דוד מעלה את ארון ה' לירושלים מהגבעה, אך שוב קורה אסון, ונהרג אדם בשם עזה, שלא התייחס לארון בכבוד. הארון מאוחסן זמנית בבית עובד אדום הגתי, ולאחר כמה חודשים מועלה לירושלים, אך בהוראת ה' דוד לא בונה בית מקדש לארון, אלא משאיר אותו באוהל.

מלחמות דוד

חטא דוד ובת שבע

ערך מורחב - חטא דוד ובת שבע


מרד אבשלום

פרקי הסיום

בסוף הספר יש מספר פרקים העוסקים ברשימת גיבורי פלשתים שנהרגו על ידי ישראל, שירת דוד (המופיעה בשינויים קלים בתהלים י"ח), ורשימות גיבורי דוד. בפרק האחרון מסופר על חטא נוסף של דוד המלך: מניין בני ישראל, האסור על פי התורה. דוד נאלץ לבחור בבין שלושה עונשים, ובחר במגיפה שארכה שלושה ימים. בסוף המגיפה קנה דוד את גורן ארוונה - הוא הר הבית[2].

  1. שמואל א, ז, ב
  2. דברי הימים ב', ג, א