ספר תהילים

From ויקישיבה
Revision as of 09:17, 27 February 2009 by אריאל (talk | contribs) (קטגוריה: ארון הספרים היהודי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספר מזמורי תפילה והשתפכות הנפש.

בספר תהילים יש 150 מזמורים. הוא מחולק לחמש ספרים.

המחבר

הספר נכתב לפי המסורת ע"י דוד המלך, ועימו 10 זקנים: אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם, משה, הימן, ידותון, אסף, שלושת בני קורח (בבא בתרא יד:).

מזמורים רבים מיוחסים בגוף הספר לדוד: כמעט כל הפרקים עד פרק מ"א, נ"ב - ע"ב, פ"ו, ק"א, ק"ג, ק"ח - ק"י, קכ"ב, קכ"ד, קל"א - קל"ד, קל"ח - קמ"ה.

המזמור המיוחס לאברהם הוא מזמור פט, שמיוחס בכתוב לאיתן האזרחי.

מזמורו של משה הוא מזמור צ.

מזמורו של הימן הוא מזמור פח.

מזמוריו של ידותון הם ל"ט, ס"ב, ע"ז.

מזמורי אסף הם: נ, ע"ג - פ"ג.

מזמורי בני קורח: מ"ב, מ"ד - מ"ט, פ"ד - פ"ח (מלבד פ"ו).

חלוקות בספר

הספר מורכב מחמישה ספרים הראשון פרקים א - מא; השני פרקים מה - עב; השלישי פרקים עג - פט; הרביעי פרקים צ - קו; והחמישי פרקים קז - קנ. כמו כן ספר תהלים מחולק לימות השבוע: יום ראשון (א-כט); שני (ל-נ); שלישי (נא-לב); רביעי (עג-פט); חמישי (צ-קו); שישי (קז-קיט); ושביעי (קכ-קנ).

כותרות ויחוסים

מצינו בפתיחת פרקי תהילים רבים כותרות ויחוסים. על היחוסים עמדנו כבר קודם. יש גם שיחסו מזמור למישהו אחר, כמו דוד המייחס לשלמה (ע"ב, קכ"ז).

פרקי תהילים רבים פותחים בכותרת "מזמור", "שיר המעלות", "הללויה".

אמירתן

פרקי תהילים רבים נכנסו לסידור התפילה, כמו בפסוקי דזמרא, הלל ועוד מקומות רבים. נהגו לומר פרקי תהלים לעילוי נשמה, לרפואה ועל כל צרה שלא תבוא.

אמירת פרקי תהילים על הסדר נהוגה אצל יהודים רבים. יש שמסיימים אותו בכל שבוע או בכל חודש. סביב הספר חוברו תפילות לומר לפני ואחרי קריאת מזמורים, תפילות על החולה ותיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב.

קישורים

שיעורים בספר תהלים באתר ישיבה

שאלות בענייני תהלים באתר ישיבה

פירוש המאירי לספר תהלים

ספר תהלים באתר ממרא