עובר המסכן את אימו

From ויקישיבה
Revision as of 22:06, 18 June 2017 by אוריאל גרינבלט (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

בגמרא במסכת סנהדרין [דף עב ע"ב] מבואר שאדם שרודף אחר אדם אחר על מנת להורגו - יש להציל את האחר באחד מאבריו של הרודף, ואם אי אפשר בכך - יש להרוג את הרודף.

  • עובר המסכן את אמו יש לו דין רודף