עולת ראיה (ספר)

From ויקישיבה
Revision as of 21:36, 9 June 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
הדף "עולת ראיה" מפנה לכאן. לערך העוסק בקרבן המוקרב ברגלים, ראו עולת ראיה (קרבן).

עולת ראיה הוא סידור תפילה עם פירוש של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, בעריכת בנו הרצי"ה.

שמו של הספר, "עולת ראיה", נקרא בשם הקורבן שיש להביא כשבאים לבית המקדש הדבר נובע מהיות התפילה כנגד הקרבנות כדברי הפסוק: "ונשלמה פרים שפתינו". יחד עם זאת, ראיה הוא גם ראשי התבות של רבי אברהם יצחק הכהן.

הסידור, שיצא לאור בהוצאת מוסד הרב קוק, הינו בנוסח אשכנז, כמנהגו של הרב קוק. הפירוש נדפס בשני כרכים שבהם נוספו גם הלכות התפילה כפי שסוכמו בקצרה בידי הרב צבי יהודה. ניתן לחלק את הפרושים לשני סוגים: פרושים מיובאים- יש מן הפרושים אשר נכתבו במפורש על הסידור עצמו, ויש מן הפרושים אשר נכתבו אצל הראי"ה במקומות שונים, בעיקר ב"עין איה", ועל פי ההקשר עיבדם הרצי"ה והכניסם לסידור. הפרוש איננו פרוש למילות התפילה, אלא פירוש רעיוני של קטע התפילה או הברכה אשר נמצאת בתפילה. לעולת ראיה ישנה הקדמה של מספר פרקים, אשר באים להראות את ערכה וחיוניותה של התפילה לכל אדם כפרט ולציבור כולו. הקדמה זו נערכה על ידי הרצי"ה על פי פסקאות שונות שכתב הראי"ה, רובן נמצאות בעין איה על מסכת שבת.

בכרכים נפרדים יצאו לאור גם עולת ראיה על הגדה של פסח ועולת ראיה על סימני ליל הסדר. כמו כן, יצא ביאור מאת הרב יהושע מגנס לעולת ראיה על סימני ליל הסדר, בשם "תורת העולה".

ראה: כתבי הראי"ה

קישורים

תחילת הספר עולת ראי"ה, עד קריאת שמע זוטא, מויקיטקסט