Difference between revisions of "עולת ראייה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Line 13: Line 13:
  
  
[[קטגוריה:תורנית מרוכזת]]
+
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 16:14, 11 December 2008

קרבן עולה שחייבים להביא עולי רגלים הבאים להיראות בעזרה.


נאמר בתורה: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני ה' ריקם", ומכאן שמצוה על כל זכר לעלות בשלושת הרגלים לירושלים, להיראות בעזרה ולהביא קרבן עולה הנקרא: "עולת ראייה".


אין ל"עולת ראייה" שיעור מן התורה, שנאמר (דברים טז, יז): "איש כמתנת ידו כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך", אך חכמים נתנו לה שיעור: "הראייה - מעה כסף" (חגיגה ב, א), כלומר, צריך שיהא שוויה לפחות מעה אחת, שהיא שישית הדינר.