עננו

From ויקישיבה
Revision as of 16:18, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
Jump to navigation Jump to search

תפילה הנאמרת בתענית ציבור בתפילת שמונה עשרה.


בברכת "שמע קולנו" שבתפילת שמונה עשרה, בשחרית ובמנחה, מוסיפים המתפללים הצמים את תפילת "עננו". בני העדה האשכנזית מוסיפים את תפילת עננו רק בתפילת שמונה עשרה במנחה.


בחזרת הש"ץ בתפילות שחרית ומנחה אומר שליח הציבור את תפלת "עננו" בין "ברוך אתה ה' גואל ישראל" לברכת "רפאנו". כך נוהגים גם בני העדה האשכנזית.


ישנן דעות, כי שליח הציבור אומר "עננו" בין "גואל ישראל" ל"רפאנו", רק כאשר יש בבית הכנסת עשרה אנשים שמתענים. אם אין בבית הכנסת עשרה אנשים שמתענים, אומר שליח הציבור "עננו" ב"שומע תפילה" כמו בתפילה בלחש; וישנן דעות, שאפילו כאשר יש רק שבעה מתענים, והשאר אינם מתענים, אומר שליח הציבור "עננו" בין "גואל ישראל" ל"רפאנו".