Difference between revisions of "עקבי הצאן"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''עקבי הצאן''' הוא ספר מאמרים של [[הרב קוק]]. מודפס בסוף הספר [[אדר היקר]] במהדורת [[מוסד הרב קוק]]. יצא לראשונה בשנת תרס"ו ב[[ירושלים]].  מקור השם הוא בפסוק "אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים" {{מקור|שיר השירים א ח|כן}}.  
+
'''עקבי הצאן''' הוא ספר מאמרים של [[הרב קוק]]. מודפס בסוף הספר [[אדר היקר]]. יצא לראשונה בשנת תרס"ו ב[[ירושלים]].  מקור השם הוא בפסוק "אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים" {{מקור|שיר השירים א ח|כן}}.  
 
==מאמרי הספר==
 
==מאמרי הספר==
 
*[[מאמר הדור]]
 
*[[מאמר הדור]]

Revision as of 16:48, 20 March 2013

עקבי הצאן הוא ספר מאמרים של הרב קוק. מודפס בסוף הספר אדר היקר. יצא לראשונה בשנת תרס"ו בירושלים. מקור השם הוא בפסוק "אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים" (שיר השירים א ח).

מאמרי הספר

פירושים

על מאמר הדור נכתב ספר פירוש מקיף ובהיר מאת הרב חגי לונדין.