פגיון

From ויקישיבה
Revision as of 13:06, 17 February 2012 by תלמיד (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

פגיון לפי פירוש רבינו עובדיה מברטונרא הוא סכין בעלת שני פיות (להבים) (פירוש הרע"ב למסכת כלים פרק טז). הרמב"ם מפרש שהוא סכין עקום כעין מגל קטן מחזיקים אותו הסוחרים והלבלרים במכתביות (פירוש המשניות לרמב"ם מסכת כלים פרק יג)

אזכורים במשנה[edit]

הפגיון הוזכר במשנה שלש פעמים:

  1. במסכת בכורות פרק חמישי משנה ג: "מעשה בזכר של רחלים זקן ושערו מדולדל ראהו קסדור אחד אמר מה טיבו של זה אמרו לו בכור הוא ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום נטל פגיון וצרם באזנו ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו ראה שהתירו והלך וצרם בכורות אחרים ואסרו".
  2. במסכת כלים פרק יג משנה א: "הסייף והסכין והפגיון והרומח מגל יד ומגל קציר והשחור וזוג של ספרים שנחלקו הרי אלו טמאין רבי יוסי אומר הסמוך ליד טמא והסמוך לראש טהור".
  3. במסכת כלים פרק טז משנה ח: "תיק הסיף והסכין והפיגיון תיק מספרת ומספריים והתער תיק מכחול ובית הכוחל תיק מכתב ותרונתק תיק טבלה וסקורטיא בית החצים בית הפגושות הרי אלו טמאים".

המסוכנות של הפגיון[edit]

הרש"ר הירש לוקח את הפגיון כדוגמא לכלי קטן בעל יכולת פגיעה גדולה והוא כותב "בדקירת פגיון אפשר למחוץ מנגנון של בעל חיים(להרוג בעל חי)"(רש"ר הירש על שמות פרק ג)