פרקי בדיקת היין

From ויקישיבה
Revision as of 00:26, 23 October 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אדם שהניח חביות יין כדי שאם יצטרך להפריש תרומה ומעשרות מיינו, יאמר: "הרי תרומתו מעשרותיו באותן חביות היין שהנחתי" - צריך לבדוק את החביות בשלושה זמנים שבהם עשוי היין להחמיץ, לפי שאסור לתרום מן החומץ על היין.


שלושת הזמנים הם: א. כשמנשבת רוח מזרחית במוצאי חג הסוכות; ב. בזמן הופעת הסמדר - כשהפרח נופל והענבים נראים באשכול; ג. כשנכנס לחלוח לענבי הבוסר. בזמנים הנזכרים עשוי היין להחמיץ, ולכן יש לבודקו.