Difference between revisions of "פרשני:בבלי:קידושין ל א"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
  
 
ג. יש מי שהסתפק לומר, שהאב חייב מהתורה ללמד את בנו הגדול מקרא. לפי כל הדעות, אין חיוב גמור ללמד את בנו משנה וכו'. אבל מאברהם אבינו שנאמר בו: "כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'", נלמד, ש'רצון התורה' הוא, שכל אדם ידריך את בני ביתו שילכו בדרך התורה, ובכלל זה, יש להדריך את בניו גדולים וקטנים, ללמוד ולדעת את כל התורה. ומתקנת חכמים, יש חיוב ללמד את בנו הקטן שאר דברים, מעבר למקרא, לפי יכולת ההבנה של הבן.
 
ג. יש מי שהסתפק לומר, שהאב חייב מהתורה ללמד את בנו הגדול מקרא. לפי כל הדעות, אין חיוב גמור ללמד את בנו משנה וכו'. אבל מאברהם אבינו שנאמר בו: "כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'", נלמד, ש'רצון התורה' הוא, שכל אדם ידריך את בני ביתו שילכו בדרך התורה, ובכלל זה, יש להדריך את בניו גדולים וקטנים, ללמוד ולדעת את כל התורה. ומתקנת חכמים, יש חיוב ללמד את בנו הקטן שאר דברים, מעבר למקרא, לפי יכולת ההבנה של הבן.
 +
 +
==דרשני המקוצר==
 +
[[דרשני:מאמר לדוגמה (שם משתמש)]]
 
 
 
[[קטגוריה:בבלי קידושין (פרשני)]]
 
[[קטגוריה:בבלי קידושין (פרשני)]]

Revision as of 19:20, 28 May 2015


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

קידושין ל א

עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה

א. מצות תלמוד תורה של האב כלפי בנו מהתורה, היא רק על לימוד של המקרא. לדעת רש"י מקרא זהו רק תורה שבכתב, ולדעת הרמב"ם מקרא כולל גם נביאים וכתובים. כופין את האב ללמד מקרא, ואם אין ביכולתו ללמד את בנו בעצמו, כופין אותו לשכור לבנו מלמד.

ב. החיוב, אם בכלל, ללמד את בנו משנה, גמרא ופוסקים, לדעת החזון איש הוא רק מדין מצות 'חינוך', ואין כופין את האב ללמד את בנו דברי� אל�.

ג. יש מי שהסתפק לומר, שהאב חייב מהתורה ללמד את בנו הגדול מקרא. לפי כל הדעות, אין חיוב גמור ללמד את בנו משנה וכו'. אבל מאברהם אבינו שנאמר בו: "כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד'", נלמד, ש'רצון התורה' הוא, שכל אדם ידריך את בני ביתו שילכו בדרך התורה, ובכלל זה, יש להדריך את בניו גדולים וקטנים, ללמוד ולדעת את כל התורה. ומתקנת חכמים, יש חיוב ללמד את בנו הקטן שאר דברים, מעבר למקרא, לפי יכולת ההבנה של הבן.

דרשני המקוצר

דרשני:מאמר לדוגמה (שם משתמש)