פרשני:שולחן ערוך:חושן משפט לד י

From ויקישיבה
Revision as of 20:49, 17 April 2018 by Arye (talk | contribs) (סיכום הפוסקים העוסקים בסעיף)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:חושן משפט לד י סעיף י - לווה ומלווה בריבית

בסעיף ג כבר הוזכרה המשנה שגם המלווה בריבית פסול לעדות. בדף כה (ע"א) רבא הוסיף שגם הלווה בריבית פסול לעדות, כי גם הוא עובר עבירה. הגמרא בראש השנה אמרה על המשנה אצלנו שכל המוזכרים בה הם גזלנים מדרבנן, וביארה שמדובר על מלווה בריבית שאינה קצוצה (אבק ריבית, עסקאות שאין סיכום מפורש על ריבית אך עלולים להגיע לכך), והאיסור הוא מדברי חכמים.

רמב"ם וטור: המלווה והלווה בריבית קצוצה פסולים לעדות מדאורייתא, בריבית שאינה קצוצה פסולים לעדות מדרבנן

☜ כך פסק השו"ע.

נימוקי יוסף: בריבית קצוצה המלווה פסול מדאורייתא אך הלווה אסור מדרבנן בלבד.

נימוקי יוסף ורמ"א: באבק ריבית האיסור רק על המלווה, ולכן רק הוא נפסל לעדות.


⦿ הערב והעדים בהלוואה בריבית

רמב"ם ושו"ע: כפי שהגמרא בבבא מציעא אומרת, גם הערב והעדים עוברים על לאו דאורייתא בהלוואה בריבית. אמנם, הם לא לוקים על כך.

מרדכי וב"י: למרות הלאו הם לא נפסלים לעדות מכיוון שאין בזה רווח ממוני בשבילם (או בגלל שאנשים לא יודעים שגם הערב והעדים עושים איסור בהלוואה בריבית, וממילא הם שוגגים - תוס' ורא"ש).

☜ כך פסקו גם הש"ך וערוך השולחן, שאינם נפסלים לעדות (מהסמ"ע משמע שערב פסול מדרבנן).