Difference between revisions of "פרשת ואתחנן"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
 
איסור עבודה זרה ועוד.
 
איסור עבודה זרה ועוד.
  
==המצוות בפרשה==
+
==תוכן הפרשה==
על פי מנינו של בעל ספר החינוך יש בפרשה שמונה מצוות עשה וארבע מצוות לא תעשה.
+
*'''תחינותיו של משה להיכנס לארץ'''- משה מתאר את תפילותיו לקב"ה להיכנס לארץ ואת סירובו. הקב"ה מורה לו לעלות לראש ההר ולראות את הארץ משום שלא יזכה להיכנס אליו ברגליו. בנוסף, הקב"ה מצווה עליו למנות את יהושע כמחליפו.
 +
* '''שמירה על המצוות'''- משה מצווה לעם לשמור על המצוות ולא להוסיף או לגרוע מהן, תוך כדי שהוא מזכיר גם את מעמד הר סיני בתור חיזוק לשמירת המצוות וכהרחקה מעבודה זרה.
 +
* '''אזהרה מפני גלות'''- משה מזהיר את העם שבמידה ולא ישמרו כיאות על המצוות, הקב"ה יגרש אותם מעל ארץ ישראל ויגלה אותם
 +
* '''הבדלת ערי המקלט'''- כפי שכבר צווה משה ב[[פרשת מסעי]], משה מבדיל שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי ל[[ערי מקלט]].
 +
* '''חזרה על עשרת הדיברות'''- משה מתאר שוב את מעמד הר סיני, וחוזר בשינויים קלים על [[עשרת הדיברות]] שנאמרו ב[[מעמד הר סיני]] ב[[פרשת יתרו]].
 +
* '''יסודות האמונה והעברת המסורת'''-בסיום עשרת הדיברות, משה אומר את פרשיות [[שמע ישראל]] ומזהיר את העם שלא יתפתו ללכת אחרי עבודה זרה, שמא הקב"ה יביא עליהם עונש. בנוסף, מתוארת החשיבות בהעברת מסורת [[יציאת מצרים]] גם לדורות הבאים.
 +
*'''אזהרה מפני חתונה ליושב הארץ'''- משה מזהיר את העם שלא יתערבו בעם הארץ ויתחתנו איתם, ואף מזהיר שעם הארץ עלול להסיר את בניהם מדרך הישר. משה מזכיר כי הקב"ה מבקש לקיים את השבועה שנשבע לאבות וכי במידה ויעשו את מצוותיו הם עתידים לחיות בארץ.
  
מצוות עשה:
 
 
* שלא להתאוות מה שביד אחינו בני ישראל  (ספר החינוך מצוה תטז)
 
 
* מצות אחדות השם (שם תיז)
 
 
* מצות אהבת השם (שם תיח)
 
 
* מצות תלמוד תורה (שם תיט)
 
 
* מצות קריאת שמע שחרית וערבית (שם תכ)
 
 
* מצות תפילין של יד (שם תכא)
 
 
* מצות תפילין של ראש (שם תכב)
 
 
* מצות מזוזה (שם תכג)
 
 
מצוות לא תעשה:
 
 
*שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי (שם תכד)
 
 
* מצות הריגת שבעה עממין (שם תכה)
 
 
* שלא לחון על עובדי עבודה זרה (שם תכו)
 
 
* שלא להתחתן בעובדי עבודה זרה (שם תכז)
 
 
{{פרשת שבוע}}
 
{{פרשת שבוע}}
 
[[קטגוריה:פרשת השבוע|ואתחנן]]
 
[[קטגוריה:פרשת השבוע|ואתחנן]]
 
[[קטגוריה:ספר דברים]]
 
[[קטגוריה:ספר דברים]]

Revision as of 17:14, 12 August 2019

פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן היא הפרשה השניה בספר דברים. בפרשה, שהיא חלק מדברי משה אל העם לפני מותו, יש הרבה מעיקרי היהדות, כמו עשרת הדברות,שמע ישראל, איסור עבודה זרה ועוד.

תוכן הפרשה

  • תחינותיו של משה להיכנס לארץ- משה מתאר את תפילותיו לקב"ה להיכנס לארץ ואת סירובו. הקב"ה מורה לו לעלות לראש ההר ולראות את הארץ משום שלא יזכה להיכנס אליו ברגליו. בנוסף, הקב"ה מצווה עליו למנות את יהושע כמחליפו.
  • שמירה על המצוות- משה מצווה לעם לשמור על המצוות ולא להוסיף או לגרוע מהן, תוך כדי שהוא מזכיר גם את מעמד הר סיני בתור חיזוק לשמירת המצוות וכהרחקה מעבודה זרה.
  • אזהרה מפני גלות- משה מזהיר את העם שבמידה ולא ישמרו כיאות על המצוות, הקב"ה יגרש אותם מעל ארץ ישראל ויגלה אותם
  • הבדלת ערי המקלט- כפי שכבר צווה משה בפרשת מסעי, משה מבדיל שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי לערי מקלט.
  • חזרה על עשרת הדיברות- משה מתאר שוב את מעמד הר סיני, וחוזר בשינויים קלים על עשרת הדיברות שנאמרו במעמד הר סיני בפרשת יתרו.
  • יסודות האמונה והעברת המסורת-בסיום עשרת הדיברות, משה אומר את פרשיות שמע ישראל ומזהיר את העם שלא יתפתו ללכת אחרי עבודה זרה, שמא הקב"ה יביא עליהם עונש. בנוסף, מתוארת החשיבות בהעברת מסורת יציאת מצרים גם לדורות הבאים.
  • אזהרה מפני חתונה ליושב הארץ- משה מזהיר את העם שלא יתערבו בעם הארץ ויתחתנו איתם, ואף מזהיר שעם הארץ עלול להסיר את בניהם מדרך הישר. משה מזכיר כי הקב"ה מבקש לקיים את השבועה שנשבע לאבות וכי במידה ויעשו את מצוותיו הם עתידים לחיות בארץ.