Difference between revisions of "פרשת מסעי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''פרשת מסעי''' היא הפרשה העשירית והאחרונה בחומש [[ספר במדבר|במדבר]]
+
'''פרשת מסעי''' היא הפרשה העשירית והאחרונה בחומש [[ספר במדבר|במדבר]]. הפרשה פותחת במניין המסעות שעברו עם ישראל במהלך נדודיהם במדבר, וממשיכה עם ציווים הקשורים לכניסה לארץ כהשמדת העבודה הזרה, גבולות הארץ והאחראים על חלוקתה וכן בדיני ערי הלווים וערי המקלט. בסוף הפרשה, מובא המשך לסיפורן של בנות צלופחד בו הן מצוות להינשא לאחד מבני שבטן על מנת שלא להעביר חלק מנחלת השבט לשבט אחר.
 
+
==תוכן הפרשה==
בפרשה מתואר בקיצור מסע בני ישראל במדבר.  
+
* '''מסעות בני ישראל במדבר'''- מניין ארבעים ושנים המסעות שעברו עם ישראל במהלך ארבעים שנות הנדודים במדבר.
 +
* '''השמדת העבודה הזרה'''- כהכנה לכניסה לארץ, הקב"ה מצווה את משה מספר ציווים הקשורים לארץ ישראל וביניהם הציווי להשמיד את ה[[עבודה הזרה]] בארץ.
 +
* '''גבולות הארץ'''- תיאור גבולות ארץ ישראל המובטחת.
 +
* '''האחראים על חלוקת הארץ'''- מינוי אלעזר הכהן ויהושע בן נון כאחראים על חלוקת הארץ, יחד עם ראשי השבטים.
 +
* '''ערי הלווים'''- ציווי על הקצאת נחלות מסביב לכל אחת מהערי ללויים.
 +
* '''דיני רוצח בשגגה וערי מקלט'''- דיני הרוצח בשגגה והציווי על הקצאת [[ערי מקלט]] שיקלטו את הרוצח בשגגה מפני [[גואל הדם]].
 +
* '''נישואי בנות צלופחד'''- לאחר שנפסק ב[[פרשת פינחס]] כי בנות צלופחד יורשות את נחלת אביהן, מגיעים בני שבט מנשה וקובלים לפני משה כי יש חשש שנחלות בנות צלופחד יועברו לשבט אחר. משה מקבל את טענותיהם וקובע כי בנות צלופחד רשאיות להינשא לטוב בעיניהן, אך רק מתוך שבטן על מנת שלא להעביר נחלה משבט לשבט.  
  
 
==קישורים חיצוניים==
 
==קישורים חיצוניים==
 
* [https://www.mgketer.org/parasha/43 פרשת מסעי] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
 
* [https://www.mgketer.org/parasha/43 פרשת מסעי] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
* [https://www.mgketer.org/parasha/43#hftraHeader הפטרת מסעי (ספרדים, אשכנזים, תימנים)] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
+
* [https://www.yeshiva.org.il/Tags/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%99 דברי תורה על פרשת מסעי] באתר ישיבה
  
 
{{פרשת שבוע}}
 
{{פרשת שבוע}}
 
[[קטגוריה:פרשת השבוע|מסעי]]
 
[[קטגוריה:פרשת השבוע|מסעי]]
 
[[קטגוריה:ספר במדבר]]
 
[[קטגוריה:ספר במדבר]]

Revision as of 17:08, 30 July 2019

פרשת מסעי היא הפרשה העשירית והאחרונה בחומש במדבר. הפרשה פותחת במניין המסעות שעברו עם ישראל במהלך נדודיהם במדבר, וממשיכה עם ציווים הקשורים לכניסה לארץ כהשמדת העבודה הזרה, גבולות הארץ והאחראים על חלוקתה וכן בדיני ערי הלווים וערי המקלט. בסוף הפרשה, מובא המשך לסיפורן של בנות צלופחד בו הן מצוות להינשא לאחד מבני שבטן על מנת שלא להעביר חלק מנחלת השבט לשבט אחר.

תוכן הפרשה

  • מסעות בני ישראל במדבר- מניין ארבעים ושנים המסעות שעברו עם ישראל במהלך ארבעים שנות הנדודים במדבר.
  • השמדת העבודה הזרה- כהכנה לכניסה לארץ, הקב"ה מצווה את משה מספר ציווים הקשורים לארץ ישראל וביניהם הציווי להשמיד את העבודה הזרה בארץ.
  • גבולות הארץ- תיאור גבולות ארץ ישראל המובטחת.
  • האחראים על חלוקת הארץ- מינוי אלעזר הכהן ויהושע בן נון כאחראים על חלוקת הארץ, יחד עם ראשי השבטים.
  • ערי הלווים- ציווי על הקצאת נחלות מסביב לכל אחת מהערי ללויים.
  • דיני רוצח בשגגה וערי מקלט- דיני הרוצח בשגגה והציווי על הקצאת ערי מקלט שיקלטו את הרוצח בשגגה מפני גואל הדם.
  • נישואי בנות צלופחד- לאחר שנפסק בפרשת פינחס כי בנות צלופחד יורשות את נחלת אביהן, מגיעים בני שבט מנשה וקובלים לפני משה כי יש חשש שנחלות בנות צלופחד יועברו לשבט אחר. משה מקבל את טענותיהם וקובע כי בנות צלופחד רשאיות להינשא לטוב בעיניהן, אך רק מתוך שבטן על מנת שלא להעביר נחלה משבט לשבט.

קישורים חיצוניים