Difference between revisions of "פרשת פרה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
 
Line 1: Line 1:
קטע מן התורה, שקוראים אותו בציבור, נוסף על פרשת השבוע, בשבת שלאחר "שבת זכור".
+
קטע מן התורה, שקוראים אותו בציבור ב[[שבת פרה]] נוסף על [[פרשת השבוע]], בשבת שלאחר [[שבת זכור]].
  
  
  
בשבת פרשת פרה מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את "פרשת פרה".
+
מוציאים שני [[ספר תורה|ספרי תורה]]. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את "פרשת פרה".
  
  
Line 20: Line 20:
  
  
 
+
[[קטגוריה:ארבע פרשיות]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 16:25, 13 March 2011

קטע מן התורה, שקוראים אותו בציבור בשבת פרה נוסף על פרשת השבוע, בשבת שלאחר שבת זכור.


מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את "פרשת פרה".


"פרשת פרה" (במדבר י"ט, א'-כ"ב)) עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בזמן בית המקדש הייתה קיימת חובה להטהר לפני הרגל ולכן קוראים פרשה זו, העוסקת בטהרה, כאשר מתקרב חג הפסח. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן, כדי להזות באפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו להקריב את קרבן הפסח. בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה' שיטהר אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש.


יש אומרים, כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה.


הפטרת פרשת פרה היא: "וזרקתי עליהם מים טהורים וגו'" (יחזקאל פרק ל"ו)).