פרשת פרה

From ויקישיבה
Revision as of 17:25, 16 March 2009 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

קטע מן התורה, שקוראים אותו בציבור, נוסף על פרשת השבוע, בשבת שלאחר "שבת זכור".


בשבת פרשת פרה מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את "פרשת פרה".


"פרשת פרה" (במדבר י"ט, א'-כ"ב)) עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בזמן בית המקדש הייתה קיימת חובה להטהר לפני הרגל ולכן קוראים פרשה זו, העוסקת בטהרה, כאשר מתקרב חג הפסח. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן, כדי להזות באפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו להקריב את קרבן הפסח. בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה' שיטהר אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש.


יש אומרים, כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה.


הפטרת פרשת פרה היא: "וזרקתי עליהם מים טהורים וגו'" (יחזקאל פרק ל"ו)).