קדשי המזבח מצטרפין זה עם זה למעילה

From ויקישיבה
Revision as of 15:30, 20 August 2009 by מולי (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

אדם שנהנה מכמה מינים וסוגים של "קדשי מזבח", מכל אחד בפחות משווה פרוטה, הריהם מצטרפים זה לזה לשיעור שווה פרוטה להתחייב עליהם משום מעילה.