קדשי המזבח מצטרפין זה עם זה למעילה

From ויקישיבה
Revision as of 17:26, 27 April 2011 by שדה צופים (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אדם שנהנה מכמה מינים וסוגים של "קדשי מזבח", מכל אחד בפחות משווה פרוטה, הריהם מצטרפים זה לזה לשיעור שווה פרוטה להתחייב עליהם משום מעילה.