Difference between revisions of "ראשית הגז"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
Line 1: Line 1:
מעשרים וארבע מתנות כהונה הניתנות לכהנים.
+
מעשרים וארבע מתנות כהונה הניתנות לכהנים.
  
  
Line 7: Line 7:
  
  
כאשר גוזזים לפחות חמשה כבשים, וגיזת כל כבש משקלה לפחות 12 סלעים {{מקור|(יש מוסיפים על משקל זה ויש פוחתים ממשקל זה)}}, חייבים לתת מן הצמר לכהן משקל חמשה סלעים.
+
כאשר גוזזים לפחות חמשה כבשים, וגיזת כל כבש משקלה לפחות 12 סלעים {{מקור|יש מוסיפים על משקל זה ויש פוחתים ממשקל זה|כן}}, חייבים לתת מן הצמר לכהן משקל חמשה סלעים.
  
  

Latest revision as of 09:30, 5 September 2012

מעשרים וארבע מתנות כהונה הניתנות לכהנים.


נאמר בתורה: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם... ראשית גז צאנך תתן לו", ומכאן שכל הגוזז את צמר צאנו, חייב לתת מן הצמר שנגזז מתנה לכהן.


כאשר גוזזים לפחות חמשה כבשים, וגיזת כל כבש משקלה לפחות 12 סלעים (יש מוסיפים על משקל זה ויש פוחתים ממשקל זה), חייבים לתת מן הצמר לכהן משקל חמשה סלעים.