Difference between revisions of "ראשי תיבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: '''ראשי תבות''' הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים ה...)
 
Line 1: Line 1:
 
'''ראשי תבות''' הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.  
 
'''ראשי תבות''' הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.  
 +
==שימוש בראשי תבות==
 +
ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו').
 
==דוגמאות==
 
==דוגמאות==
 
*לה"ו - לה' הארץ ומלואה
 
*לה"ו - לה' הארץ ומלואה
 
*קמ"ל - קא משמע לן
 
*קמ"ל - קא משמע לן

Revision as of 10:02, 22 November 2011

ראשי תבות הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.

שימוש בראשי תבות

ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו').

דוגמאות

  • לה"ו - לה' הארץ ומלואה
  • קמ"ל - קא משמע לן