Difference between revisions of "ראשי תיבות"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
'''ראשי תבות''' הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.  
 
'''ראשי תבות''' הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.  
 
==שימוש בראשי תבות==
 
==שימוש בראשי תבות==
ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו').
+
ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו'). לעיתים ראשי תבות הם יחודיים לאותו מאמר במושגים ארוכים כדי לא להלאות את הקורא.  
 
==דוגמאות==
 
==דוגמאות==
 
*לה"ו - לה' הארץ ומלואה
 
*לה"ו - לה' הארץ ומלואה
 
*קמ"ל - קא משמע לן
 
*קמ"ל - קא משמע לן

Latest revision as of 10:05, 22 November 2011

ראשי תבות הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.

שימוש בראשי תבות[edit]

ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו'). לעיתים ראשי תבות הם יחודיים לאותו מאמר במושגים ארוכים כדי לא להלאות את הקורא.

דוגמאות[edit]

  • לה"ו - לה' הארץ ומלואה
  • קמ"ל - קא משמע לן