ראשי תיבות

From ויקישיבה
Revision as of 10:02, 22 November 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

ראשי תבות הם האותיות הראשונות של מילים המרכיבים המילה (לעיתים חסרת משמעות בפני עצמה) בין הפוסקים היודעים שהשתמשו בראשי תבות בדרשות היה רבי יעקב בעל הטורים בפירושו על התורה.

שימוש בראשי תבות

ראשי תבות נועדו כדי לקצר את הכתיבה ולפי תורת הרמז לרמז במילים ספורות עניינים רבים. הגמרא במסכת שבת קד- קה מביאה דרשות בתורה שמבוססים על ראשי תבות (אנכ"י- אנא נפשי כתיבת יהבית וכו').

דוגמאות

  • לה"ו - לה' הארץ ומלואה
  • קמ"ל - קא משמע לן