רבי אליהו חאקו (הראשון)

From ויקישיבה
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי אליהו חאקו הראשון - נפטר בשנת תקי"ד (1754). מחשובי חכמי איזמיר, בדור רבי חיים אבולעפיה בעל "מקראי קדש" ורבי יצחק הכהן רפפורט בעל "בתי כהונה" ונשא ונתן עמהם בהלכה (ראה "מחזיק ברכה" יורה דעה סי' פ"ז דף ק"ח ע"ג ד"ה עוד). רבי אליהו היה חמיו ורבו של הגאון רבי ברזילי יעבץ בעל "לשון לימודים" ו"לשון ערומים" (רבו של ה"שער המלך") וחתנו מזכיר כתביו בספריו הנ"ל תדיר. וכן היה זקינו של רבי אברהם נסים אשכנזי מאזמיר בעל הנחמד למראה. נפטר באיזמיר ביום י"ח טבת שנת תקי"ד (1754).

רבי אליהו חאקו (השני)[edit]

הוא רבי אליהו ב"ר יהודה חאקו בעל ספר "מצא חן".