רבי אלעזר אזכרי

From ויקישיבה
Revision as of 16:46, 20 April 2010 by המחדש (talk | contribs) (דף חדש: היה מרבני צפת בזמן מרן הבית יוסף והאר"י ז"ל. מחבר ספר חרדים. והוא ספר המתמקד בשלשה דברים, אהבת …)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

היה מרבני צפת בזמן מרן הבית יוסף והאר"י ז"ל.

מחבר ספר חרדים. והוא ספר המתמקד בשלשה דברים, אהבת ה', מצוות התורה השייכות לזמן הזה וקיומם בשלמות וכן בענייני התשובה.

בספרו בפרק לד, כתב את השיר ידיד נפש.

זמן פטירתו המדוייק אינו ידוע, ומשערים שנפטר בין השנים שמ"ח - שס"א.

מנוחתו כבוד בעיה"ק צפת תובב"א.