רבי שמואל שטראשון

From ויקישיבה
Revision as of 18:03, 15 February 2014 by 95.86.107.203 (talk) (הוספת ספר נוסף)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי שמואל שטראשון (רש"ש) היה מגדולי מפרשי התלמוד האחרונים.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת תקנ"ד בזוסקביץ. נשא את בתו של ר' דוד שטארשון שהיה סוחר עשיר מווילנא, שהפעיל מכספו "קלויז" בעיר, ור' שמואל למד ללא טרדות פרנסה (ואף לאחר פטירת חמיו המשכיה אשתו לנהל את עסרי אביה ובכך אפשרה לו ללמוד ללא עול פרנסה. כהכרת הטוב אימץ ר' שמואל את שם משפחתו של חמיו. למד אצל רבי אברהם דאנציג, בעל החיי אדם, ורבו מזכירו בספרו: "המופלג מוהר"ש זאסקוויצער" (בינת אדם שער איסור והיתר סימן ז). הוא סרב לקבל על עצמו רבנות בקהילת סובלאק, אך לא מנע את עצמו מלנהיות שותף בענייני הציבור בוילנא.

נפטר בשנת תרל"ב.

חבוריו[edit]

  • רש"ש נודע בזכות פירושו לתלמוד הבבלי המוכנה "הגהות וחידושי הרש"ש". חיבור זה, הכולל הגהות נוסח רבות וחידושים, הודפס בסוף כרכי ש"ס וילנא, ומאז הודפס בכל ההוצאות. חידושיו נכתבו בלשון קצרה ותמציתית, ועם זאת בהירה, והם מתאפיינים בפשטנות, למרות קוצר דבריו, הם נחשבים לחידושים עמוקים, עד שהליצו עליהם את הפסוק (משלי יג ז): "מתרושש והון רב" כלומר, על אף שמבחינה כמותית חידושיו רשים, הם בעלי הון רב (כמו כן יש במליצה זו רמיזה לכינויו רש"ש).
  • פירוש על מדרש רבה
  • הערות לשולחן ערוך
  • מקורי הרמב"ם- על משנה תורה לרמב"ם.


תקופת חייו של רבי שמואל שטראשון על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן