רבי שמעון בן אלעזר

From ויקישיבה
Revision as of 02:59, 28 October 2011 by קובץ יסודות וחקירות (talk | contribs) (דף חדש: '''רבי שמעון בן אלעזר''' תנא ידוע המוזכר במשנה פעמים רבות. כללים {{מקור|בלשון "כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר"}...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי שמעון בן אלעזר תנא ידוע המוזכר במשנה פעמים רבות.

כללים בלשון "כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

  • כלל אמר רשב"א כל שדרכו לאכול נדרים נג..
  • כלל אמר רשב"א כל אוויר שתשמישו לדירה ערובין כב..
  • כלל אמר רשב"א כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו נתחייב זה במחשבה של זה שבת עו..
  • כלל אמר רשב"א כל נוי שלמטה מעשרה יוצאין בו ושלמעלה אין יוצאין תוספתא שבת ה-ז.
  • כלל אמר רשב"א דבר שחייבין עליו כרת אין עושין בין השמשות תוספתא שבת ב-לח.